0347834309-58 tuổi, điếc 1 bên do phẫu thuật viêm tai, 1 tai ù + suy giảm thính lực 3 tháng nay tối con đi làm về rồi cho địa chỉ

G

Gọi 0849304391