Binh- tư vấn mà bệnh nhân không phản hồi gì cả, nói mua thuốc không thì tắt máy

G

Gọi 0849304391