Chau van phuoc.-hỏi cho ctrai 32t, rltktv 4-5 năm, dùng thuốc tây đỡ 3 tháng gần đây tái phát, bảo con tìm hiểu thêm rồi ll sau

G

Gọi 0849304391