Chi Nguyễn-knm-ko có nhu cầu điện gì mà điện quá trời điện vậy

G

Gọi 0849304391