Đinh hưng-47 tuổi, giọng thanh hóa nói ở miền nam, chỉ sử dụng thuốc tây, để về hỏi lại bác sĩ rồi cập nhập tiếp nhé

G

Gọi 0849304391