Đinh kiều hưng-hỏi cho hàng xóm 49t, rltktv khoảng 3-4 tháng nếu mua sẽ gọi lại

G

Gọi 0849304391