Dunh co khi-50t, rltktv 5-6 năm, tư vấn hết rồi bảo biết thế đã, khi nào mua thì ll lại

G

Gọi 0849304391