Hải-giới thiệu thì bảo nhà thuốc nào cũng nói tốt cả, tôi đang dùng thuốc dở nên có gì dùng xong tôi gọi hỏi

G

Gọi 0849304391