Hiệp-hỏi cho ba rltktv , để hỏi lại ba rồi đặt

G

Gọi 0849304391