Hoang Truong-45t, bị rltktv khoảng 1 năm chưa đi khám, hỏi giá tiền rồi bảo ll sau

G

Gọi 0849304391