Hung- em cũng không tin tưởng lắm khi mua thuốc qua mạng như vậy, để em tìm hiểu thêm có gì em sẽ liên hệ lại nhà thuốc sau

G

Gọi 0849304391