Hùng-chê thuốc đắt, muốn dùng có hiệu quả sau 5-10 ngày, có bạn ở Phú Thọ nhờ hỏi thăm thuốc, xem thêm trên web rồi ll sau

G

Gọi 0849304391