K brinh-hỏi cho chồng 32t, rltktv gần 1 năm, đã đi khám xác định đc bệnh rồi vẫn muốn đi khám lại

G

Gọi 0849304391