Lâm thị màng-knm-hỏi cho con 19t bị tâm thần phân liệt, đang dùng thuốc tây, đọc ở đâu CKĐ là tpcn nói mãi ko hiểu

G

Gọi 0849304391