Le huy-em đang uống 1 loại thuốc đông y khác mới được 7 ngày để em uống hết ko thấy đỡ em gọi nhà thuốc mh sau

G

Gọi 0849304391