Lê như lan-chú hơn 50 tuổi, đang dùng thuốc tây 2 tháng thì ngưng, tham khảo thêm

G

Gọi 0849304391