Loan-giá cao thế, nếu mà có giảm giá hoặc mua 2 tặng 1 thì gọi cho tôi,t ôi sẽ xem xét mua

G

Gọi 0849304391