Mình bị trào ngược dạ dày. Đau vùng thượng vị rất khó chịu-đã chốt

G

Gọi 0849304391