Mình đức-1 tháng có khỏi đc không, bảo k khỏi thì thôi tắt máy luôn

G

Gọi 0849304391