NgiuyenTrung Lôc- chỉ hỏi có 1 loại thuốc thôi à, xong tắt máy

G

Gọi 0849304391