Nguyễn khắc vinh- bệnh nhân bị 3,4 năm chưa dùng thuốc bảo muốn đi khám đã sau đó nếu dùng sẽ gọi lại sau

G

Gọi 0849304391