Nguyễn oanh-bn bị dạ dày hp. thoái hóa, mới đi khám tây y, hỏi 1 số triệu chứng có phải rltktv không, bn khám lại sau đó sẽ liên hệ

G

Gọi 0849304391