Nguyễn Quốc Dũng-ngày kia đi gia lai , để sang gia lai rồi gọi lại gửi địa chỉ ở gia lai- đã chốt

G

Gọi 0849304391