nguyen thi doan-bị gai đốt sống lưng, thoái hoá xương vai

G

Gọi 0849304391