Nguyễn Thị luyên-oở việt trì, cũng muốn mua nhưng hiện tại hết tiền vì mua nhiều thuốc quá, điều trị 10 tháng kim thần khang, y tuệ tinh 6-7 tháng

G

Gọi 0849304391