Nguyễn Thị luyen- đang dùng kim thần khang mới được 10 ngày để dùng hết 1 tháng thuốc mua không có tiến triển sẽ gọi mua sau

G

Gọi 0849304391