nguyễn thị minh ngọc- hỏi có giấy phép không, khi nói giá thì bảo để chị xem có gì chị sẽ liên hệ sau

G

Gọi 0849304391