Nguyên thi vân-knm, đang đi làm không nghe máy, có gì tôi gọi sau

G

Gọi 0849304391