Nguyễn Thịu Bích Liên-bị lâu rồi nhưng đi khám bsi bảo suy nhược cơ thể, cân nhắc xem dùng thuốc viên hay thuốc thang

G

Gọi 0849304391