Nguyễn Thu- con điên, bảo thuốc bên còn đắt hơn thuốc tây, dùng thì chắc gì đã có cải thiện, tôi chỉ mới tìm hiểu thôi

G

Gọi 0849304391