Nguyễn văn lập-giá cao, tư vấn hết thì bảo tôi đang dùng thuốc bên bv hà nội, hết tôi mua sau nhé

G

Gọi 0849304391