Nguyễn văn mạnh-bị rltktv gần chục năm, bảo dùng thuốc viên thì ko biết thành phần, dùng thuốc sắc thì bảo dùng nhiều loại rồi ko khỏi

G

Gọi 0849304391