Nhan-dùng nốt đơt thuốc tây này rồi đặt

G

Gọi 0849304391