Phụng-nghe giá rồi bảo đang đi đường tí về gọi lại, hỏi mấy giờ nghe máy được thì ko nó

G

Gọi 0849304391