Quang chu-hỏi cho mẹ, ngáo ngơ ấp a ấp úng k nghe thấy gì

G

Gọi 0849304391