Thành- 4 năm trước bị đã đỡ 3 ngày nay mới thấy lại có đi khám và đang dùng thuốc tây. không tin tưởng thuốc qua mạng muốn tìm hiểu thêm có gì sẽ liên hệ lại

G

Gọi 0849304391