Thạnh-hỏi cho em họ,bố mất, dùng hết thuốc tây 10 ngày nữa đặt

G

Gọi 0849304391