thanh hải-24t, rltktv 2 năm đã dùng thuốc tây đỡ, 3 tháng gần đây tái phát lưu lại số rồi khi nào cần thì lh

G

Gọi 0849304391