Thu- tư vấn xong, em chưa có tiền khi nào em có tiền em sẽ gọi lại đặt mua thuốc sau

G

Gọi 0849304391