thu-mẹ bị rối loạn tk tim, chưa khám, tư vấn hết muốn mua rồi nhưng hỏi lại mẹ rồi nt qua cho-đã chốt

G

Gọi 0849304391