Thúy- gọi không nói gì tăt máy, gọi lại knm- đã chốt

G

Gọi 0849304391