Trầm văn Lập 65 tuổi tôi bị ù tai như ve kêu ; đã đi khám và uống thuốc Tây ý , thuốc kim thính nhiều ngày nhưng kg thuyên giảm ; những ngay thay đổi thời tiết và mất ngủ tại ùn nhiều nhờ Băcs sỹ tư vấn- đã chốt

G

Gọi 0849304391