Tran cong minh-để lại số chỉ để tham khỏa giá, vì cũng đang dùng loại thuốc khác, để hết thuốc không đỡ tôi sẽ gọi lại sau

G

Gọi 0849304391