tran thanh nha=knm-hỏi đi hỏi lại xong bảo uống hết KTK rồi suy nghĩ tiếp

G

Gọi 0849304391