Trần văn bình- bệnh nhân bị lo âu , run tay, giấc ngủ không ổn đinh, hiện tại a đang bị áp lực về kinh tế không có tiền lên không thể sử dụng thuốc được khi nào có nhu cầu a sẽ liên hệ sau

G

Gọi 0849304391