Tuấn- trao đổi xong, để em tìm hiểu thêm nếu mua em sẽ gọi hoặc nt lại

G

Gọi 0849304391