Bấm huyệt, nắn chỉnh cột sống chữa bệnh gai đốt sống cổ

Thầy Ma Đình Tú chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt, tác động cột sống, nắn chỉnh cột sống chữa bệnh thoái hóa, gai đốt sống cổ, đau đầu, đau mỏi cổ gáy, đau lan ra vai tay.

Bình luận

Địa chỉ email được bảo mật


G

Gọi 0849304391