Hồ kim hồng- đang dùng an cường phục thính. dùng hết 1 hộp nữa và tìm hiểu thêm sẽ liên hệ sau

G

Gọi 0849304391