Nguyễn ngô hoàng-nhắc đến tên thì tắt máy, gọi lại knm

G

Gọi 0849304391