Nguyễn Thị Nga-chồng đang dùng kim thần khang nên đặt mua cho luôn, uống ko đỡ thì lls

G

Gọi 0849304391